Performance Marketing Specialist

Location: Covid-time remotely
Warsaw, Poland (onsite after the pandemic)

As our Performance Marketing Specialist you’ll be working on growing SoftwarePlant’s visibility in our key target markets and driving commercial expansion in all digital channels. 

Everyday responsibilities include:

 • Creating, managing, and optimizing PPC campaigns for maximum conversion
 • Designing effective conversion funnels
 • Growing our website traffic
 • Cooperating closely with the rest of the Marketing Team and our Design Team to conduct effective multi-channel campaigns
 • Providing analyses and optimization recommendations for ongoing campaigns
 • Doing whatever else you think will work to support our marketing efforts and achieve our business goals. We don’t want to tell you how to do your job. Feel free to take the initiative

Get in touch with us if you have:

 • At least 1+ year of experience in a similar position
 • Experience with buying and optimizing Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads
 • Experience with G-Suite, Google Analytics, Google Tag Manager, as well as marketing automation and email marketing tools
 • A good understanding of SEO principles
 • Full working proficiency in Polish and English (both written and spoken)
 • Hands-on, proactive, and team-player attitude
 • Interest in new technologies and project management

Perks and benfits:

 • Working for a stable and prosperous tech company, one of the fastest-growing PPM solutions providers in Europe
 • Real impact on the company’s operations
 • Top-notch hardware – MacBook Pro and a high-res monitor
 • Private health insurance and multisport
 • Flat company structure, where decisions are made quickly and efficiently
 • No dress code and plenty of integration events
 • Covid-time remote work, and onsite in Warsaw after the pandemic
 • Model of cooperation: B2B contract

Model of cooperation

 • B2B
 • Contract of mandate for students

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  • Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.