Mid Java Developer

10 000 – 20 000 PLN/month
Location: Covid-time remotely
Warsaw, Poland (onsite after the pandemic)

Responsibilities

 • Developing and implementing new functionalities for our products and maintaining existing ones
 • Working with frontend programmers and UX / UI designers
 • Sharing knowledge, conducting code review
 • Writing good code according to the “clean code” rules

Breakdown of working time: 80% Development + 10% Bug fixing + 5% Meetings + 5% Other

We’re delivering quality products in heterogeneous environments, so a very high level of architecture is a must

Get in touch with us, if you have

 • Good knowledge of design patterns – Gang of Four is sufficient
 • Clean code, and even the baggage of bad experiences (not practice) with “bad smells”
 • The inherent need for tidiness in the code
 • Experience in designing legible, sustainable and expandable solutions at all levels of abstraction
 • Ability to work in a weekly cycle of the Continuous Delivery production process
 • English B2/C1 language skills

Must have knowledge

Technology

 • Java8, Spring
 • JAX-RS
 • Cache: Guava, EHCache, distributed cache
 • JPA, Lucene
 • SQL (PostgresSQL, ORACLE DB, MSSQL)
 • Angular2 Typescript

Tools

 • GIT, Gerrit
 • Jenkins
 • Assembly: Maven, Gradle, Webpack
 • Docker
 • Testing: Spock, JUnit, Mockito, REST-assured, Selenium

Nice-to-haves

 • Knowledge of object-oriented programming, recently known as Domain Driven Design
 • Established knowledge of the architecture of complex web solutions
 • Excellent creativity and high problem-solving skills
 • Attention to the high quality of created solutions
 • Good knowledge of English (both spoken and written)
 • Willingness and determination for self-development and further education
 • Knowledge of Spring-Boot
 • Ability to write clean, object-oriented code in JavaScript, knowledge of AngularJS 1.x or 2.x framework
 • Knowledge of Jasmine, Karma, Gulp, Node.JS, Spock, ES6, TypeScript
 • Knowledge of Scrum, XP, TDD, DDD
 • Knowledge of UX
 • Knowledge of CI process support tools (GERRIT, JIRA, JENKINS)
 • Experience with Amazon Web Services

Remuneration

 • 10 000 – 20 000 PLN + VAT B2B / month
 • 10 000 – 20 000 PLN gross Contract of mandate / month (for students)

Benefits

Regular Hackathons

Knowledge development

Mentoring

Internal tech guilds

Flexible working hours

Flat structure

Top-notch hardware

Become a widely known expert

Work and travel

Referral programe

Integrations

No dress code

Modern office

Fully stocked kitchen

Multisport

Private health insurance

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  • Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.