Mid Frontend Developer with Angular

10 000 – 17 000 PLN/month
Location: Covid-time remotely
Warsaw, Poland (onsite after the pandemic)

Responsibilities

 • Creating a frontend application layer based on business requirements
 • Cooperation with backend programmers and UX / UI designers
 • Maintaining existing user interfaces and creating new functionalities
 • Designing a clear and sustained application architecture on all levels of abstraction
 • Code decomposition on reusable libraries (Angular, TypeScript, JavaScript)
 • Integrating frontend solutions with the backend platform through the REST API
 • Sharing knowledge, conducting code review
 • Writing a good code according to the “clean code” rules

Breakdown of working time: 80% Development + 10% Bug fixing + 5% Meetings + 5% Other

Must have knowledge

 • Angular framework
 • JavaScript
 • TypeScript
 • RxJS
 • Redux / NgRx
 • Webpack
 • SASS
 • HTML5
 • OOP
 • Design patterns (Gang of Four)
 • Jasmine / Karma
 • REST
 • English B2/C1

Nice-to-haves

 • Protractor
 • Backbone
 • TDD
 • npm, yarn
 • Node.js
 • Java
 • Spring
 • docker
 • CSS Architecture BEM
 • jenkins selenium Rollup
 • Domain Driven Design

We work with

 • Angular 7.2
 • TypeScript
 • JavaScript (es6)
 • State management NgRx
 • Jasmine / Karma
 • webpack
 • HTML5
 • Sass
 • RxJS
 • TDD
 • REST
 • GIT
 • Continuous Delivery
 • Clean Code
 • A two-week production cycle based on Scrum and SAFe®

Remuneration

 • 10 000 – 17 000 PLN + VAT B2B / month
 • 10 000 – 17 000 PLN gross Contract of mandate / month (for students)

Benefits

Regular Hackathons

Knowledge development

Mentoring

Internal tech guilds

Flexible working hours

Flat structure

Top-notch hardware

Become a widely known expert

Work and travel

Referral programe

Integrations

No dress code

Modern office

Fully stocked kitchen

Multisport

Private health insurance

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  • Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.