Head of Customer Experience & Sales Operations

Location: Covid-time remotely
 After the pandemic: part time remote, part time onsite (Warsaw, Poland)

As our Head of Customer Experience & Sales Operations your main goal will be to keep our customers happy, and make their overall number grow exponentially each month. 

Additional responsibilities include:

 • Leading our Sales and Consulting Teams (currently six specialists, and planning to double the team size in 2021), and overseeing the work of our Support Team (20+ specialists) by working closely with Product Support Team Leader
 • Cooperating with Product Management, Partner Relations and Marketing Teams

To achieve success, you will need:

 • Proficient Polish and English language skills (near-native), both written and spoken
 • Experience in planning, carrying out, and measuring the effectiveness of Business
 • Development and Account Management activities on a global scale
 • Excellent knowledge of sales leads nurturing tools
 • Experience with creating and implementing product sales strategy on a global scale
 • Hands-on attitude and willingness to participate in the process every step of the way
 • Unlimited energy, positive team-player attitude
 • Team leading skills with a motivational approach

Will be considered a major asset:

 • Experience in a similar position in a company developing SaaS products on a global scale
 • Knowledge of:
  • PPM tools, Jira, and the Atlassian ecosystem
  • Project management methodologies
  • Agile and agile at scale frameworks, in particular Scrum, Scaled Agile Framework

Perks and benefits

 • Working for a stable and one of the fastest-growing IT companies in Europe
 • Ownership, working closely with the board and having a real impact on the company’s operations
 • Top-notch hardware – MacBook Pro and a high-res monitor
 • Private health insurance and multisport
 • Flat company structure, where decisions are made quickly and efficiently
 • No dress code and plenty of integration events
 • Covid-time remote work, and part time onsite in Warsaw after the pandemic

Model of cooperation

 • B2B

Renumeration

We’re open to your suggestions, as long as you are open to a B2B contract

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  • Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.