Content Marketing Specialist

Location: Covid-time remotely
Warsaw, Poland (onsite after the pandemic)

Bez nazwy-1

As our Content Marketing Specialist you’ll be responsible for:

 • Creating, publishing, and promoting content for a targeted audience (including blog posts, social media posts, email campaigns etc.)
 • Designing, creating and optimizing conversion paths
 • Ensuring the high quality of our mailing lists
 • Close cooperation with our Marketing Manager, Design team, Product Owners and Sales team

Breakdown of working time:

60% Content marketing + 35% Performance marketing + 5% Meetings

Get in touch with us if you have:

 • Proficient English and Polish language skills (near-native), both written and spoken
 • 2+ years of experience in a similar role in a B2B sector
 • Hands-on, proactive and team-player attitude
 • And if you are passionate about new technologies and project management

Nice-to-haves:

 • Experience in a similar position in a company from the IT or financial sector
 • Knowledge of PPM tools, Jira tools and Atlassian ecosystem
 • Knowledge of project management and agile frameworks, in particular Scrum, Scaled Agile Framework

Perks and benfits:

 • Working for a stable, and successful tech company
 • Ownership and having a real impact on the company’s operations
 • Top-notch hardware – MacBook Pro and HR monitor
 • Trainings, access to the latest books, courses, etc.
 • Private health insurance and multisport
 • Flat company structure, where decisions are made quickly and efficiently
 • Modern office in Warsaw with a fully-stocked kitchen: free breakfasts, snacks, tea, coffee, juices, fruits, veggies
 • No dress code and plenty of integration events

Model of cooperation

 • B2B
 • Contract of mandate for students

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  • Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  • Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.