Software Application Tester

3 500 – 7 000 PLN/month
Location: Covid-time remotely
Warsaw, Poland (onsite after the pandemic)

As Software Application Tester you’ll be responsible for

 • Taking part in designing and writing Test Plans and Cases, and participating in the implementation process
 • Setting up an environment for manual testing
 • Detecting and reporting bugs during the testing process
 • Cooperation with developers responsible for debugging
 • Testing a web application written in Angular and Java
 • Supporting the release process
 • Working with Product Support team on reproducing and identifying bugs

This is what we are looking for

 • 1+ years of experience as experience in testing web applications
 • Knowledge of development tools in Chrome (or other browsers)
 • Knowledge of Jira or another bug tracker
 • Experience in writing test cases
 • Team player attitude and excellent communication skills
 • Creativity and problem-solving skills
 • Thoroughness, meticulousness, and willingness to learn constantly

Nice-to-haves

 • Knowledge of
  • Jenkins, REST, GIT, Maven
  • How to manage Selenium tests
  • Programming languages
  • SQL
  • Testing basics
 • ISTQB Foundation Level Certificate
 • Communicative knowledge of English, allowing for internal communication, and reading technical documentation

Perks & Benefits

 • Working for a stable and successful tech company
 • Top-notch hardware – MacBook Pro and HR monitor
 • Regular, internal hackathons
 • Internal tech guilds meetings, where we share knowledge and best practice
 • Flexible working hours
 • Webinars, workshops and rich knowledge base
 • Private health insurance and multisport
 • Flat company structure, where decisions are made quickly and efficiently
 • Covid-time remote work or working from our modern office in Warsaw, with a fully-stocked kitchen: free breakfasts, snacks, tea, coffee, juices, fruits, veggies
 • No dress code and plenty of integration events
 • Working with highly skilled and very ambitious team, which guarantees a great atmosphere at work

Career Paths for QA’s at SoftwarePlant

 • Test Automation Engineer
 • Test Analyst
 • Developer
 • DevOps
 • Business Analyst
 • Scrum Master

Remuneration

 • 3 500 – 7 000 PLN + VAT B2B / month
 • 3 500 – 7 000 PLN gross / month Contract of mandate (for students)

Get to know us better

Apply

  Attach your CV (max. 20MB)

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
  – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
  – Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
  – Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
  – Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
  – Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  – Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  -Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.