Software Application Tester

3 500 – 7 000 PLN/month
Location: Warsaw, Poland (onsite)

As Software Application Tester you’ll be responsible for

 • Taking part in designing and writing Test Plans and Cases, and participating in the implementation process
 • Setting up an environment for manual testing
 • Detecting and reporting bugs during the testing process
 • Cooperation with developers responsible for debugging
 • Testing a web application written in Angular and Java
 • Supporting the release process
 • Working with Product Support team on reproducing and identifying bugs

This is what we are looking for

 • Team player attitude and excellent communication skills
 • Creativity and problem-solving skills
 • Thoroughness, meticulousness, and willingness to learn constantly
 • A minimum of one year’s experience in testing web applications
 • Knowledge of development tools in Chrome (or other browsers)
 • Communicative knowledge of English, allowing for internal communication, and reading technical documentation
 • Knowledge of Jira or another bug tracker
 • Experience in writing test cases

Nice-to-haves

 • Knowledge of
  • Jenkins, REST, GIT, Maven
  • How to manage Selenium tests
  • Programming languages
  • SQL
  • Testing basics
 • ISTQB Foundation Level Certificate

Remuneration

 • 3 500 – 7 000 PLN + VAT B2B / month
 • 3 500 – 7 000 PLN gross Contract of mandate / month

Benefits

Regular Hackathons

Knowledge development

Mentoring

Internal tech guilds

Flexible working hours

Flat structure

Top-notch hardware

Become a widely known expert

Work and travel

Referral programe

Integrations

No dress code

Modern office

Fully stocked kitchen

Multisport

Private health insurance

Apply

Attach your CV (max. 20MB)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
– Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SoftwarePlant Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Łopuszańskiej 95 w Warszawie (02-457);
– Pytania, wnioski w zakresie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: data.protection@softwareplant.com;
– Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz innych przepisów prawa o charakterze powszechnie obowiązującym;
– Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres do zakończenia prowadzonej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 2 lat (w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych);
– Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
– Po dniu wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
-Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadkach gdy podstawą ich przetwarzania są przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie ofertą i jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.